โครงการผูกปิ่นโต กาแฟรักษ์ป่า
เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรป่าไม้
เน้นการปลูกกาแฟเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกลไกอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่
แหล่งการเรียนรู้ด้านกาแฟ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การการเดินทางของกาแฟตั้งเเต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ