แหล่งการเรียนรู้ด้าน "กาแฟ"

เปิดประสบการณ์ใหม่ เพลิดเพลินไปกับการเยี่ยมชมไร่กาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่เหาะ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดปีของ จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปกาแฟด้วยวิธีต่าง ๆ ตั้งเเต่การสีกาแฟเชอรี่ การสีกาแฟกะลา การคั่วกาแฟ รวมถึงการบรรจุ นอกจากนี้ยังสามารถลิ้มลองรสชาติอันกลมกล่อม มีเอกลักษณ์ของกาแฟหอมเหาะอีกด้วย