โครงการ "ผูกปิ่นโตกาแฟรักษ์ป่า"

นายมานพ เพียรชอบไพร ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบ้านแม่เหาะ หรือ กาแฟหอมเหาะ ได้จัดตั้งโครงการ “ผูกปิ่นโตกาแฟรักษ์ป่า” เพื่อบรรเทาเเละช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านเเม่เหาะที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ เน้นการปลูกกาแฟเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามกลไกอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่ 

ดยเมื่อซื้อกาแฟในระยะเวลา 1 ปี  ทางกลุ่มจะทำสัญญาซื้อขาย พร้อมส่งกาแฟคั่วสดใหม่ถึงบ้าน เดือนละ 1 กิโลกรัม ในทุกวันที่ 8 ของเดือน  นอกจากจะส่งเสริมรายได้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่เหาะแล้ว ทางวิสาหกิจชุมชนจะนำกำไรจากการขายกาแฟบางส่วน ไปใช้ในงานจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ป้องกันไฟป่า และมอบเป็นทุนการศึกษา