วิสาหกิจชุมชนกาแฟหอมเหาะ

ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

plant

กาแฟ Arabica ปลูกที่ความสูง 900-1200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ด้วยภูมิอากาศที่เย็นของแม่ฮ่องสอน 

ทำให้ได้กาแฟรสชาติดี น้ำหนักดี ได้เนื้อกาแฟมาก มีความเป็นธรรมชาติสูง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เมื่อคั่วเข้มรสชาติดีมีความเข

หากคั่วอ่อนจะมีรสชาติละมุน


…. “ปลูกบนดอย ขายโดยคนบนดอย” ….

Previous
Next